Ai cũng biết giá trị thực là giá trị mà đa số người chấp nhận mức giá đó và sẽ mua vào. vaycó cách nào tính đc giá trị thực cua nó ko?
Các pác cao thủ Ck cho em hỏi với. Cảm ơn các pác đã chỉ giáo...